Sabıka Kaydı Sorgulama, Tc No Sabıka Kaydı Çıkarma, SABIKA KAYID

Adli Sicil Yönetmeliğinin 4. maddesine göre;
Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancılara ait bütün adlî sicil kayıtları, Genel Müdürlükteki merkezî bilgi işlem sisteminde tutulur. Anılan kayıtların güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve onLine sistemle mahallî adlî sicillere ulaştırılması görevi de merkezi adlî sicil tarafından yerine getirilir.

Mahallî adlî sicillerde, adlî sicil bilgilerine ait veri girişi ve sorgulama hizmetleri o yer Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adlî sicil müdürlüğü, şeflik veya memurluğunca yürütülür. Adlî sicil kayıtlarının şahsi başvurularda ilgilisi dışındaki kişilere verilmemesi gerektiği hususunda, Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında üzerinde önemle durulmasına ve tüm uyarılara rağmen konuya gereken özen ve hassasiyet gösterilmeyerek, ilgilisi dışındaki şahıslara adlî sicil kaydı verilmek suretiyle yer yer şikayetlere sebebiyet verildiği müşahede olunmuştur.

Bu yüzden sabıka kaydı sorgulamasını internet üzerinden yapmanız mümkün değildir. Bölgenizdeki adli mercilerden ve adli sicil müdürlüklerinden bizzat başvuru talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Adli Sicil Sorgusunu yaptırabileceğiniz Bilgi İşlem Merkezleri için tıklayın.Ayrıca Adli Sicil Kaydı Sorgulama Hakkındaki Esaslarla ilgili genelgeyi incelemk için buraya tıklayabilirsiniz.

SABIKA KAYDI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR!..

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                             ANKARA 

………………………………………………verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.  

     …/…/2008  
   Adı ve Soyadı
          İmza
 

Açık Kimliği : 

T.C Kimlik No                      
Soyadı                                  
Adı                                     
Baba Adı                               
Ana Adı                                
Doğum  Yeri                         
Doğum Tarihi                    
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer (İli-İlçesi)         


Önemli Not :
Dilekçe ile birlikte Nüfus Cüzdanı aslını ibraz etmek mecburidir

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !